bilgi@kkv.org.tr +90 (366) 214 00 34

GENÇ KASTAMONU GRUBU BURS BAŞVURUSU

İLK DEFA BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLAR

 

2019-2020 öğrenim dönemi burs başvurularımız 1-30 Eylül tarihleri arasında web sayfamızdan (www.genckastamonu.org) yapılacaktır.

 

GEÇEN YIL (2018-2019 DÖNEMİ) BURS ALANLAR

Derneğimizden gecen yıl burs alan öğrenci arkadaşlarımızdan ara sınıflarda okuyanlar transkriptlerini, hazırlık okuyanlar ise hazırlığı geçti belgesini vereceklerdir.

Belgelerini elektronik imzalı (e-imzalı) olarak alabilenler kariyer@genckastamonu.org mail adresine göndereceklerdir. (Doğrulama kodu veya QR kod içermeyen, resmî olmayan ekran görüntüsü vb. dokümanlar kabul edilmeyecektir) Elektronik imzalı transkriptlerini alamayanlar ise belgelerini aşağıdaki adrese posta veya kargo ile göndereceklerdir. Belgeler öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı ve aslı olacaktır. Fotokopi, fotoğraf ve internetten alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Son belge gönderme tarihi 6 EKİM’dir.

Belge göndermeyenler veya alttan dersleri olanların bursu kesilecektir. Mazeretlerinden dolayı (Örn. Sağlık problemleri vb) dersleri zayıf olup bunu belgeleyen arkadaşlarla TEK DERSİ OLANLARIN durumunu akademik kurulumuz ayrıca değerlendirecektir.

 

Evrak teslim adresi;

Kavacık Mahallesi F.S.M. Caddesi Ahmet Yılmaz İş Merkezi No: 2. Kat: 3. Daire 15.
Beykoz/İSTANBUL

 

 

BURS VE EĞİTİM YARDIMI MÜRACAAT ŞARTLARI  (İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN)

1.      Devlet üniversitelerinde veya vakıf/özel üniversitelerinde tam burslu okuyor olmak

2.      İhtiyaç sahibi olmak

3.      Başarılı olmak (sınıfta kalmamış ve alttan derslerinin bulunmuyor olması)

4.      Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak (harç ve öğrenim kredisi hariç)

5.      Gelir getiren bir işte çalışmıyor olmak

6.      Mülakata katılmış olmak (İstanbul’da okuyanlar için mülakata katılım zorunlu olup İstanbul dışında okuyanlar mülakata alınmayacak, evrakları üzerinden değerlendirilecek)

7.      Beyan ettiği bilgileri belgelemek

 

İSTENEN BELGELER (İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN)  

A.      Öğrenci belgesi (öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı- aslı)

B.      Ara sınıflar için transkript (öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı - aslı)

C.      Özel/vakıf üniversitelerinde okuyanların tam burslu olduğunu gösterir belge (öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı -aslı)

D.      Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

E.      Aile gelir belgesi (Örn. Maaşlı çalışanlar için bordro, çiftçi ise arazi gelir beyanı vb.)  (Anne veya babadan herhangi biri çalışmıyor ise çalışmadığına dair sigortadan belge),

F.      Okuyan kardeş belgesi,

G.     Yurtta kalanlar kaldığı yurttan belge, kirada olanlar kira belgesi,

H.      Aile yanında kalanlar kiradalar ise onlar içinde kira belgesi.

I.       Anne-baba vefat veya ayrı olanların durumlarını gösterir belge. (vukuatlı nüfus kâğıdı, ölüm kâğıdı,  mahkeme kararı vb.)  

 

NOT

  • Başvuru formunun çıkışı alınarak belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgesi olanlar burs değerlendirmesine alınmayacaktır.
  • Gönderilen belgeler geri iade edilmemektedir.

 

MÜLAKATLAR VE DEĞERLENDİRMELER  (İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN)

  • Müracaatların ardından yine web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızdan (facebook, tweeter, instagram) ilan edilecek tarih ve yerde mülakatlar yapılacaktır.
  • Mülakata İstanbul’daki üniversitelerde okuyup müracaat eden tüm arkadaşların katılması zorunludur. İstanbul dışı üniversitelerde okuyup müracaat edenlerin değerlendirmesi gönderilen evraklar üzerinden yapılacaktır.
  • Mazeretsiz olarak mülakata katılmayan veya eksik evrakını mülakat gününe kadar tamamlamayan arkadaşların burs müracaatı değerlendirilmeyecektir.
  • Mülakat derneğimiz akademik kurulu tarafından yapılacak olup, mülakat sonuçları dernek web sayfasından duyurulacaktır.
  • Bu metinde bulunmayan özel durumlar için bilgi almak veya soru sormak isteyen arkadaşlar bilgi@genckastamonu.org adresinden derneğimize ulaşabilirler.

Tüm Haberler